Hirusca
Quà tặng âm nhạc
KST đã gửi đến NoOne bài hát How Did I Fall In Love With You - Yao Si Ting với lời nhắn How Did I Fall In Love With You
Để tặng bài hát hãy Bấm vào đây
Tổng số49731 tâm trạng

Box tâm trạng

View: 2676|Reply: 4

Mùi vị tình đầu của 12 chòm sao [Copy link]

KSTS

s2 Động Hồ Ly No.1 s2

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cash
13353 K$D
Posts
13922

KST Medal

forever1401 Post on 29-3-2012 12:42:49 |All posts
Mùi vị tình đầu của 12 chòm sao

Bạch Dương: Chát

Kim Ngưu: Đắng

Song Tử: Ngọt

Cự Giải: Mặn

Sư Tử: Nghẹn

Xử Nữ: Thơm

Thiên Bình: Chua

Thiên Yết: Cay

Nhân Mã: Thiu

Ma Kết: Tê

Thủy Bình: Hôi

Song Ngư: Nhạt

12 chòm sao, ai thường sẽ yêu thầm ai?

Bạch Dương___Xử Nữ

Kim Ngưu___Bạch Dương

Song Tử___Cự Giải

Cự Giải___Thiên Yết

Sư Tử___Ma Kết

Xử Nữ___Sư Tử

Thiên Bình___Song Ngư

Thiên Yết___Thiên Bình

Nhân Mã___Thủy Bình

Ma Kết___Kim Ngưu

Thủy Bình___Nhân Mã

Song Ngư___Song Tử.

Cuộc đời 12 chòm sao thường được chiếu cố cái gì?

- Ví tiền được chiếu cố: Sư Tử, Nhân Mã, Ma Kết.

- Đầu óc được chiếu cố: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử.

- Sức khỏe được chiếu cố: Cự Giải, Xử Nữ, Song Ngư.

- Tình yêu được chiếu cố: Thiên Bình, Thiên Yết, Thủy Bình.

- Cơm tiệm chiếu cố: Thiên Yết, Cự Giải, Thủy Bình.

Cre : vietyo

Props Report

KSTS

s2 Động Hồ Ly No.1 s2

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cash
13353 K$D
Posts
13922

KST Medal

forever1401 Post on 29-3-2012 12:57:34 |All posts
Ma Kết: Tê
- Ví tiền được chiếu cố: Sư Tử, Nhân Mã, Ma Kết.
Ma Kết___Kim Ngưu
Sư Tử___Ma Kết

Props Report

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cash
16198 K$D
Posts
3768

KST Medal

mai_topaz Post on 29-3-2012 13:27:08 |All posts
Mùi vị tình đầu của 12 chòm sao
Thiên Yết: Cay
  
Cuộc đời 12 chòm sao thường được chiếu cố cái gì?
Tình yêu được chiếu cố: Thiên Bình, Thiên Yết, Thủy Bình.
--> Trời, vậy là nói mình chỉ được yêu chiếu cố, thương hại thui sao???
Girl 8x - I'm alone doesn't mean I'm lonely ... ^^

Props Report

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cash
21110 K$D
Posts
3375
thUy\..I'm Post on 29-3-2012 16:12:00 |All posts
Song Ngư: Nhạt -> đúng quá đệ

Thiên bình - Song Ngư
Song Ngư - Sư Tử

Props Report

Rank: 3Rank: 3

Cash
1438 K$D
Posts
1133
ngoc_khanh97 Post on 31-3-2012 01:36:42 |All posts
Bạch Dương: Chát


- Đầu óc được chiếu cố: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử.====> zậy là có đầu thoj ha~ zời
thou mà m` c~ chưa có tềnh đầu mòa
♥♥♥ VC ╬ Milky ╬ WooJung ╬ Khuntoria ╬ JoonMin  ♥♥♥
♫♫♫T-ARA ╬ SUJU ╬ DBSK ╬ BEAST

Props Report