KST - Keep Smiling Together

 Forgot Pass?
 Đăng ký / Register
Quà tặng âm nhạc
KST đã gửi đến NoOne bài hát How Did I Fall In Love With You - Yao Si Ting với lời nhắn How Did I Fall In Love With You
Để tặng bài hát hãy Bấm vào đây
Tổng số50688 tâm trạng

Box tâm trạng

View: 985|Reply: 0

Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp(reported speech:câu trần thuật) [Copy link]

Rank: 3Rank: 3

Cash
3029 K$D
Posts
1081
bilunbolun Post on 17-11-2011 16:07:19 |All posts
1)_ a/. Direct speech (lời nói trực tiếp)
là lời nói của người nào đc thuật lại đúng nguyên văn và đc đứng giữa hai dấu kép.
b/. Indirect speec(lời nói gián tiếp)
là lời nói của người nào đc thuật lại theo ý của người tường thuật nhưng ý nghĩa của câu hôk thay đổi.
2)_ Động từ tường thuật
a/. say:
thường đc dùng trong lời nói trực tiếp, nếu có tân ngữ đi sau fải thêm giới từ "to"
b/. Tell:
thường đc dùng trong lời nói gián tiếp, nếu có tân ngữ đi sau thì hôk cần giới từ
3)_Các chuyển đổi từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp:Để chuyển đổi thì chúng ta cần tuân theo 3 quy tắc:
a/. Đổi ngôi:
+ Ngôi thứ nhất => ngôi của chủ ngữ trong mệnh đề tường thuât.
+ Ngôi thứ hai: thông thường => ngôi thứ 3 or theo ngôi of tân ngữ trong mệnh đề tường thuât.
+ Ngôi thứ 3 hôk đổi
b/. Dổi thì:
Đổi theo nguyên tắc lùi về một thì
Một số đt: should, had better, ought to, must thì hôk đội* Những trường hợp hôk đổi thì:
+ Khi ĐT tường thuật ở thì HTĐ, TLĐ, HTHT.
+ Khi trong mệnh đề trực tiếp:
diễn tả một chân lý, một sự thực hiển nhiên, một định luật khoa hoc.
+ Nội dung trong mệnh đề trực tiếp diễn tả sự việc vừa mới xảy ra, vừa mới nói
c/. Đổi từ, cụm từ chỉ thời gian:
now --> then
ago--> before
today --> that day
yesterday -->the day before
tomorrow --> the next day
this --> that
these --> those
here --> these
5)_ a/. Lời nói trực tiếp là câu yêu cầu, mệnh lệnh:
--> S+ asked+O + to_V/ not to V

b/. Câu hỏi:
b1/. Câu hỏi yes /no--> S+ aske/ waned to know+O+if/where+S _ V
b2/. Câu hỏi Wh_ : S+ aske/ wanted to know+O +Wh_+S_V
* Nếu dùng với wanted to know thì thường có thêm cụm từ "or not" (hay hôk)*
BT nàzz:chuyển đổi câu trực tiêp sau thành câu gián tiếp:I said to you: " Do you thanks to me? "
* Search: học tập

Props Report

quangcaoks​tvn@gmail.​com|RSS|Tags|Archiver|KST VietSub

UTC+7, 11-10-2015 02:24 Processed in 0 second, 0 query

Powered by Discuz! XPERIA

© 2001-2011 Comsenz Inc.

Nội dung trên KST do các thành viên đăng tải. KST không chịu bất cứ trách nhiệm gì về các trang mà đường dẫn không thuộc KST.VN

Top