KST - Keep Smiling Together

 Forgot Pass?
 Đăng ký / Register
Quà tặng âm nhạc
KST đã gửi đến NoOne bài hát How Did I Fall In Love With You - Yao Si Ting với lời nhắn How Did I Fall In Love With You
Để tặng bài hát hãy Bấm vào đây
Tổng số47651 tâm trạng

Box tâm trạng

View: 1496932|Reply: 16272

[2007]They Kiss Again / Thơ Ngây 2 / ISWAK 2 Vietsub [ Tập 20 End] [Copy link]

Rank: 5Rank: 5

Cash
26415 K$D
Posts
28969

KST Medal KST Medal KST Medal KST Medal KST Medal KST Medal

greenrosetq Post on 23-6-2007 10:26:08 |All posts


* Tên tiếng Trung: 惡作劇之吻II
* Tên tiếng Anh: They Kiss Again 2
* Tên tiếng Việt: Thơ Ngây 2
* Quốc gia: Đài Loan
* Số tập: 20 (120p/1 tập)
* Thời gian phát sóng: 16/12/2007 - 27/4/2008
* Diễn viên chính:
Lâm Y Thần - Tương Cầm
Trịnh Nguyên Sướng - Giang Trực Thụ

Rating
Ep 1 :   3,62
Ep 2 :   3.49
Ep 3 :   3.07
Ep 4 :   3.22
Ep 5 :   3.33
Ep 6 :   3.83
Ep 7 :   3.51
Ep 8 :   3.94
Ep 9 :   3.37
Ep 10:   3.25
Ep 11:   3.43
Ep 12:   2.72
Ep 13:   2.89
Ep 14:   2.77
Ep 15:   2.53  


KSTC Subbing Team
Translators: Phamngocbaotram + Greenrrosetq + mashimaro
Editor: ngoctuyenjp2
Timer: Cecil
Uploaders: KSTU


Please Copy With Full Credit


Các bạn vui lòng không đòi hỏi link download tại thread phim. Lời cảm ơn vui lòng dùng trích dẫn trả lời trực tiếp.
Mọi thắc mắc, yêu cầu nhờ reup phim, vui lòng post bài tại
ĐÂY
Download bộ cài K_lite_mega_codec_pack link dưới đây nếu bạn không xem được phim.
http://www.free-codecs.com/k_lite_mega_codec_pack_download.htmHướng dẫn download phim bằng link torrent

* Search:

Props Report

Rank: 1

Cash
-3 K$D
Posts
122

KST Medal

snowhappy Post on 23-6-2007 11:22:22 |All posts

Ep 1 : http://megashare.vn/dl.php/2599950
Ep 2 : http://megashare.vn/dl.php/2599963
Ep 3 : http://megashare.vn/dl.php/2599981
Ep 4 : http://megashare.vn/dl.php/2600001
Ep 5 : http://megashare.vn/dl.php/2600012
Ep 6 : http://megashare.vn/dl.php/2600022
Ep 7 : http://megashare.vn/dl.php/2600034
Ep 8 : http://megashare.vn/dl.php/2600061
Ep 9 : http://megashare.vn/dl.php/2600065
Ep 10 : http://megashare.vn/dl.php/2572545
Ep 11 : http://megashare.vn/dl.php/2572578
Ep 12 : http://megashare.vn/dl.php/2572577
Ep 13 : http://megashare.vn/dl.php/2572558
Ep 14 : http://megashare.vn/dl.php/2572579
Ep 15 : http://megashare.vn/dl.php/2572574
Ep 16 : http://megashare.vn/dl.php/2572747
Ep 17 : http://megashare.vn/dl.php/2572763
Ep 18 : http://megashare.vn/dl.php/2572569
Ep 19 : http://megashare.vn/dl.php/2572575
Ep 20 : http://megashare.vn/dl.php/2572588
Down các phần về rồi join lại bằng hjsplit
Tập 1   (link mới, các bạn down lại cả 3 phần nhé)
P1: http://www.mediafire.com/?1dlly0oldy1
P2: http://www.mediafire.com/?jyy1lwycf9t
P3: http://www.mediafire.com/?jexm2bijqa5
Tập 2   (link mới, các bạn down lại cả 3 phần nhé)
P1: http://www.mediafire.com/?qoxzfmhktzo
P2: http://www.mediafire.com/?at4xoc9mjm0
P3: http://www.mediafire.com/?tzhuyzwwmxy
Tập 3
P1: http://www.mediafire.com/?5djwgbdsvmm
P2: http://www.mediafire.com/?eydn4mj4rwk
P3: http://www.mediafire.com/?5udfw0diilm
Tập 4  
P1: http://www.mediafire.com/?bwziojfnzyy
P2: http://www.mediafire.com/?2nzwed1shnn
P3: http://www.mediafire.com/?5esna5e2zzy
Tập 5
P1: http://www.mediafire.com/?0gwryyasqrz
P2: http://www.mediafire.com/?3mmnaj1fuyq
P3: http://www.mediafire.com/?5zrdf1jrhbb
Tập 6
P1: http://www.mediafire.com/?5odcjmrjdeg
P2: http://www.mediafire.com/?6dnh0vg4it5
P3: http://www.mediafire.com/?e0bw1e4ltl5
Tập 7
P1: http://www.mediafire.com/?9rbjr7y7myz
P2: http://www.mediafire.com/?3gebnnndmjf
P3: http://www.mediafire.com/?fzjxyihz4jx
Tập 8
P1: http://www.mediafire.com/?ezj1m0vndmb
P2: http://www.mediafire.com/?8ez0zytlsty
P3: http://www.mediafire.com/?aqu0lnmyjmi
Tập 9  
P1: http://www.mediafire.com/?zngt2tvz2zg
P2: http://www.mediafire.com/?rgzt1ddnfc5
P3: http://www.mediafire.com/?p1g3jndy3nw
P4: http://www.mediafire.com/?zjxnb0jxsgn
Tập 10
P1: http://www.mediafire.com/?yxb5gzdz1ma
P2: http://www.mediafire.com/?41zi1zxzfxn
P3: http://www.mediafire.com/?du8jfmt5ddy
Tập 11
P1: http://www.mediafire.com/?2qjyblqoxdt
P2: http://www.mediafire.com/?metxnszwjwt
P3: http://www.mediafire.com/?bbvbliyvcod
P4: http://www.mediafire.com/?mzdmojxnexi
Tập 12
P1: http://www.mediafire.com/?zmb5r0zlzmg
P2: http://www.mediafire.com/?jhyemiiimcm
P3: http://www.mediafire.com/?awtilc2j1xb
P4: http://www.mediafire.com/?ee0nzwy2imm
Tập 13
P1: http://www.mediafire.com/?fmnnihz2nqq
P2: http://www.mediafire.com/?qb40snfx1dy
P3: http://www.mediafire.com/?jod1mzqludb
P4: http://www.mediafire.com/?btymc4tlqyb
Tập 14
P1: http://www.mediafire.com/download.php?rsytzxxxoao
P2: http://www.mediafire.com/download.php?zzd44gt1zgd
P3: http://www.mediafire.com/download.php?z1nyvesl0nf
P4: http://www.mediafire.com/download.php?d0e7vglyiin
P5: http://www.mediafire.com/download.php?me44dan9h1x
Tập 15
P1: http://www.mediafire.com/?welymy1ibzj
P2: http://www.mediafire.com/?wjdlwbd9xpg
P3: http://www.mediafire.com/?4dj235jmmvg
P4: http://www.mediafire.com/?hydy0i3gwej
Tập 16
P1: http://www.mediafire.com/?xrnkylmgvm4
P2: http://www.mediafire.com/?mhvyzue2jcb
P3: http://www.mediafire.com/?tytdcyeenwn
P4: http://www.mediafire.com/?xy1m5tf2jmu
Tập 17
P1: http://www.mediafire.com/?dznjzdxizy5
P2: http://www.mediafire.com/?fmwy2nyujm5
P3: http://www.mediafire.com/?vxjc9d1goam
P4: http://www.mediafire.com/?jxieqdvy4py
Tập 18
P1: http://www.mediafire.com/?25xzmzjytbz
P2: http://www.mediafire.com/?mfw4dmcga01
P3: http://www.mediafire.com/?30ctgyijxoy
P4: http://www.mediafire.com/?mzi9aunyb1w
Tập 19
P1: http://www.mediafire.com/?cydnxtdomzg
P2: http://www.mediafire.com/?cytibjr1ncd
P3: http://www.mediafire.com/?xorgdpndizz
P4: http://www.mediafire.com/?xznnwumjvzc
Tập 20
P1: http://www.mediafire.com/?imy3myf4uji
P2: http://www.mediafire.com/?ztv9d2obbuc
P3: http://www.mediafire.com/?2mxaoxi3vzc
P4: http://www.mediafire.com/?nme4ivjf4gy


Yousendit : Down các phần về rồi join lại bằng hjsplit
Tập 1
P1: http://download.yousendit.com/9E0979382694F0B5
P2: http://download.yousendit.com/5CA1DB472AD1CEA1
P3: http://download.yousendit.com/A3F56CAC5F19EE92
Tập 2
P1: http://download.yousendit.com/C465D2D84AA64624
P2: http://download.yousendit.com/D2335A442DAA9BF3
P3: http://www.yousendit.com/download/www/OFZLRm95Tk1Fc0xIRGc9PQ
P4: http://download.yousendit.com/4B98B2E23E049603
Tập 3
P1: http://www.yousendit.com/transfe ... KZGlucHZ1YlBIRGc9PQ
P2: http://download.yousendit.com/6B022506126E4141
P3: http://download.yousendit.com/BABA516A2F389F8B
Tập 4
P1: http://download.yousendit.com/5E87F86029D1963D
P2: http://download.yousendit.com/BF3171780194D148
P3: http://download.yousendit.com/35F2864130C373D8
Tập 5
P1: http://download.yousendit.com/6ADBE5630E973798
P2: http://download.yousendit.com/F9684AC7012259F1
P3: http://download.yousendit.com/38FFD14E20E98548
Tập 6
P1: http://download.yousendit.com/5D4BAA8E5FC2CC6F
P2: http://download.yousendit.com/68B1AEA74CE8B778
P3: http://download.yousendit.com/777D185F4C6D68CD
Tập 7
P1: http://download.yousendit.com/5665E4292AE859C5
P2: http://download.yousendit.com/E87E04CE7FEB23BA
P3: http://download.yousendit.com/ADC9FD511531600B
Tập 8
P1: http://download.yousendit.com/BC1217C71E5777E3
P2: http://download.yousendit.com/C2C95AC30E391911
P3: http://download.yousendit.com/6F438CEF34C7521B
Tập 9
P1: http://download.yousendit.com/C1799E1175DBFB8D
P2: http://download.yousendit.com/7739E8855C5623D4
P3: http://download.yousendit.com/E296D3F75E46321B
Tập 10
P1: http://download.yousendit.com/43FA47963252EB73
P2: http://download.yousendit.com/C47ADDCB03D3E0BC
P3: http://download.yousendit.com/78A710605E2FB44C
Tập 11
P1: http://download.yousendit.com/4BFD413464C64930
P2: http://download.yousendit.com/07D9C7E70FF8369A
P3: http://download.yousendit.com/A3A07C532551E67E
P4: http://download.yousendit.com/B2001065580E9CA0
Tập 12
P1: http://download.yousendit.com/6614B938100AB369
P2: http://download.yousendit.com/E7C87DF727BCE557
P3: http://download.yousendit.com/6B1F219C133D84CC
P4: http://download.yousendit.com/6A8264275E1B2C62
Tập 13
P1: http://download.yousendit.com/F78F2C2D079B9AB2
P2: http://download.yousendit.com/EB6F781B02AB31F6
P3: http://download.yousendit.com/504269C35A4712DF
P4: http://download.yousendit.com/2CB34EBF0B703721
Tập 14
P1: http://download.yousendit.com/7D0CFA3D0C23CEF6
P2: http://download.yousendit.com/7650F1FC2A3ADE0B
P3: http://download.yousendit.com/BBAD4F423C898401
P4: http://download.yousendit.com/38BC785A0530DAA1
Tập 15
P1: http://download.yousendit.com/59953F972AFB7383
P2: http://download.yousendit.com/3C7B1B215A1DDB2E
P3: http://download.yousendit.com/5AC4C75B569199E8
P4: http://download.yousendit.com/D96275B83F5A0558
Tập 16
P1: http://download.yousendit.com/4C26636E39C50538
P2: http://download.yousendit.com/71A9272B07EAAD15
P3: http://download.yousendit.com/8DDE034251C3D1F6
Tập 17
P1: http://download.yousendit.com/C3168DD835F6CD56
P2: http://download.yousendit.com/99CD74D74B4E9752
P3: http://download.yousendit.com/087BA04A368FBF50
Tập 18
P1: http://download.yousendit.com/06618DA414AC7967
P2: http://download.yousendit.com/32C0732C287A17D6
P3: http://download.yousendit.com/9CE6D34912E2B410
Tập 19
P1: http://download.yousendit.com/9B368BB56F47A873
P2: http://download.yousendit.com/F809C0634DF97D8D
P3: http://download.yousendit.com/2351762330777A42
P4: http://download.yousendit.com/02B2D9FC79FA23C7
Tập 20
P1: http://download.yousendit.com/D44E91DD25D1E41B
P2: http://download.yousendit.com/DCA807B80A05824B
P3: http://download.yousendit.com/7BDA26E9603C5C28
P4: http://download.yousendit.com/15EFB2AB7EA8F40F
P5: http://download.yousendit.com/9C64FB6179F9E292Filesend
Tập 1 : http://www.filesend.net/download ... b4f0cefc28a8cee48e9
Tập 2 : http://www.filesend.net/download ... f06e4416bc960833838
Tập 3 : http://www.filesend.net/download ... 627a896df495a0eeff9
Tập 4 : http://www.filesend.net/download ... 24d7c19d2366cebc386
Tập 5 : http://www.filesend.net/download ... bd734965dbd06cf1fc0

Tập 6 : http://www.filesend.net/download ... b26e9b600c5e35964c9
Tập 7 : http://www.filesend.net/download ... a893b218d659eaa1f64
Tập 8 : http://www.filesend.net/download ... d8d81f7de008af977df
Tập 9 : http://www.filesend.net/download ... 7d151c2dd7d8c180bc8
Tập 10: http://www.filesend.net/download ... fde398814b51119f819

Tập 11: Down các phần về rồi join lại bằng hjsplit
P1: http://www.filesend.net/download ... c3b1d1f66cd02dc3e75
P2: http://www.filesend.net/download ... ef646776a5a09036379
Tập 12: Down các phần về rồi join lại bằng hjsplit
P1: http://www.filesend.net/download ... 0639b619c9d33cb4ad2
P2: http://www.filesend.net/download ... 8f0ad5a6f0a06764b37
Tập 13
P1: http://www.filesend.net/download ... 9d2c644c0c1c2fd0803
P2: http://www.filesend.net/download ... ec95e94e017db24ea5c
Tập 14
P1: http://www.filesend.net/download ... a4c0279775ffd92e0b0
P2: http://www.filesend.net/download ... 6aedc20c8769239dc9c
Tập 15
P1: http://www.filesend.net/download ... 75ee2b4cad92b83a270
P2: http://www.filesend.net/download ... f03c415a2f040532e25

Tập 16: http://www.filesend.net/download ... af04e7f08fe33b7f2f9
Tập 17: http://www.filesend.net/download ... 1fe4f30e4b51a7824a9
Tập 18: http://www.filesend.net/download ... a7e73cf971627b8d123
Tập 19: Down các phần về rồi join lại bằng hjsplit
P1: http://www.filesend.net/download ... 55a272a80f788a5e47f
P2: http://www.filesend.net/download ... 5b44438f30b67c9a7c0
Tập 20
P1: http://www.filesend.net/download ... 07fa1330f19047ef1e.
P2: http://www.filesend.net/download ... cb7a4392b1f38aa786.Hướng dẫn cách join phim: http://krfilm.net/f/t-11332-1-1- ... h-join-phim-tai-kst


Props Report

Sapphire

Love you 'till the end

Rank: 3Rank: 3

Cash
7404 K$D
Posts
254
Tilltheend Post on 23-6-2007 11:24:47 |All posts

They Kiss Again OST KuteDragonBabeTracklist :
01. 幸福合作社- 范曉萱
02. 你(吉他甜蜜版) - 林依晨
03. 忠於原味 - 鄭元暢
04. Be Your Superman
05. 藏在微笑裡的秘密
06. 你曾經讓我心動
07. Heaven
08. 幸福合作社 - 演奏曲
09. 你 - 演奏曲
10. 藏在微笑裡的秘密 - 演奏曲
11. 你 (弦樂版) - 林依晨
Link Download :

http://www.megaupload.com/?d=NLB21U8J

Props Report

Rank: 1

Cash
-19 K$D
Posts
96
superchuchu Post on 23-6-2007 11:50:16 |All posts
Chòi mà film này lịch công chíu ko ổn định , lúc nói tháng 9 lúc nói tháng 2/2008 :65: .Nếu wed làm sub cho film này tui tình nguyện làm upload ( Fan của Ariel mà :59: )

Props Report

Rank: 1

Cash
-1 K$D
Posts
37
phamhuong88 Post on 23-6-2007 12:31:34 |All posts
Mình cũng là fan ruột của ISWAK nà, fần một mình tua lại gần cả chục lần, mình rất nóng lòng đc coi fần hai. Mừng vì KFC có í định làm sub cho film.

Props Report

Rank: 2

Cash
369 K$D
Posts
156
RồngCon Post on 23-6-2007 15:08:27 |All posts
KFC cứ làm đi, RC có 2 tay 2 chân ủng hộ hết nè, :43: :43: phim này phần 1 xem cũng hay lém, ariel kô xinh, nhưng dễ xương, đóng đạt quá trời ... bái làm sư phụ lun ..... :43:

Props Report

Rank: 1

Cash
-19 K$D
Posts
96
superchuchu Post on 23-6-2007 15:22:02 |All posts
Hôm sinh nhật bro Joe , Ariel làm khách mời đặt biệt dễ xương we' chòi , mình mún bõ lên ghê mà sợ ko hợp chủ đề:65: . Nghe nói phần 2 sẻ có người đóng vai Trực Thọ lúc lớn , đẹp trai dã man

Props Report

Rank: 1

Cash
17 K$D
Posts
54
Hins Post on 23-6-2007 15:23:56 |All posts
xin nhận một chân upload ạ ^^ heheehee, tức là ủng hộ 2 tay 2 chân gòi

KFC nghĩ sao về bộ phim Summer*Summer cũng đang trình chiếu mà Trịnh Nguyên Sướng cũng đóng vai chính ?

Props Report

Avatar has been banned

Silent film

Cash
-4 K$D
Posts
24
yukihana Post on 23-6-2007 17:13:57 |All posts
Tips: The author has been banned or deleted, content has been banned automatically

Props Report

Rank: 1

Cash
2 K$D
Posts
81
monmi Post on 23-6-2007 18:47:48 |All posts
ISWAL lun là NO.1 in my heart ^^. IU Joe & Ariel nhìu nhìu lém í . KFC mà làm sub cho film nè thì hay thật đó em ủng hộ 2 tay 2 chân lun hỹ hỹ ^o^

Props Report

Liên hệ quảng cáo|Mobile|RSS|Tags|Archiver|KST

UTC+7, 20-4-2014 12:33 Processed in 0 second, 0 query

Powered by Discuz! XPERIA

© 2001-2011 Comsenz Inc.

Nội dung trên KST do các thành viên đăng tải. KST không chịu bất cứ trách nhiệm gì về các trang mà đường dẫn không thuộc KST.VN

Top